Chuyên mục: Tin Tuyển Dụng

Thông tin tuyển dụng của May In Thêu Hải Triều

Tuyển dụng nhân viên thiết kế in vải chuyển nhiệt

Thời gian nhận hồ sơ: 06/04 – 28/04/2024 Mô Tả Công Việc: Xưởng in vải [...]