Điều Kiện Giao Dịch Chung

1. Điều khoản chung

  • Người dùng truy cập HaiTrieu.com để tìm hiểu về sản phẩm và dịch vụ của Website cung cấp. Việc đăng ký tài khoản để sử dụng không phải là điều kiện bắt buộc.
  • Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được HaiTrieu.com cho phép bằng văn bản.
  • Người dùng phải đọc kỹ các chính sách và quy trình giao dịch được thể hiện tại HaiTrieu.com trước khi giao dịch để tránh các tranh chấp phát sinh.

2. Điều kiện & hạn chế của hàng hoá, dịch vụ

2.1. Điều kiện

Để việc giao dịch giữa khách hàng và HaiTrieu.com diễn ra thuận lợi. Có hai điều kiện chính như sau:

  • Đối với sản phẩm: HaiTrieu.com chịu trách nhiệm kiểm tra, tư vấn, đóng gói và bảo hành cho tất cả các sản phẩm được đăng tải trên Website. Đảm bảo cung cấp hàng đúng chất lượng, thời gian và giá cả.
  • Đối với khách hàng: Tuân thủ những quy định, hướng dẫn của HaiTrieu.com về việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ và quy trình giao nhâ thanh toán.

2.2. Hạn chế

HaiTrieu.com không hạn chế việc cung cấp bất kỳ sản phẩm nào đã được đăng trên website cho các cá nhân, tổ chức. HaiTrieu.com cũng không hạn chế về chủng loại, số lượng, thời gian cũng như địa điểm giao hàng cho khách hàng. Tùy theo thời gian, địa điểm giao hàng mà chi phí vận chuyển có thể thay đổi theo thỏa thuận của 2 bên (Giữa HaiTrieu.com và khách hàng).

Ngoài ra các phát sinh khác về việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ, về thời gian, địa điểm, chi phí vận chuyển sẽ được thỏa thuận giữa 2 bên tại thời điểm đó nhằm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

2.3. Phạm vi cung cấp

HaiTrieu.com cung cấp sản phẩm và dịch vụ không giới hạn phạm vi địa lý. Khách hàng có thể truy cập Website từ bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào để mua sắm và sử dụng dịch vụ.

3. Tiêu chuẩn về sản phẩm & dịch vụ

Những sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi HaiTrieu.com luôn đúng theo các mô tả về chất lượng sản phẩm, xuất xứ, giá cả… được ghi trong phần Mô Tả của sản phẩm đó, hoặc được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.

HaiTrieu.com sẽ thực hiện đúng theo yêu cầu của quý khách về chất lượng sản phẩm được cam kết, số lượng sản phẩm, thời gian vận chuyển, địa điểm giao hàng…

Tuy nhiên những sản phẩm được gửi cho các khách hàng ở nơi xa mà phải thông qua bên vận chuyển (bên thứ 3) và giao nhận hàng hóa thì HaiTrieu.com sẽ không thể đảm bảo việc giao hàng đúng tiến độ là 100%, vì vậy yêu cầu khách hàng tính toán thời gian một cách hợp lý để tránh các sự cố phát sinh. Tuy nhiên HaiTrieu.com sẽ cố gắng hết sức việc đôn đốc, giám sát và theo dõi bên thứ 3 để đảm bảo giao hàng đúng, đủ và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của khách hàng.

Những trường hợp phát sinh ngoài mong đợi sẽ được giải quyết theo sự thỏa thuận của 2 bên và bên thứ 3.

4. Nghĩa vụ và quyền lợi của người bán, khách hàng

4.1. Quyền và nghĩa vụ khách hàng

4.1.2. Quyền của khách hàng

Khách hàng có quyền yêu cầu tư vấn về sản phẩm, các thông tin về sản phẩm một cách đầy đủ và rõ ràng nhất, các thỏa thuận về giá cả, số lượng, chất lượng, chủng loại, yêu cầu về thời gian, địa điểm nhận hàng với HaiTrieu.com.

4.1.3. Nghĩa vụ của khách hàng

Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán đúng và đầy đủ các chi phí về giá thành sản phẩm, chi phí vận chuyển, các chi phí phát sinh khác… Ngoài ra khi khách hàng muốn hủy hàng thì phải thông báo trước với HaiTrieu.com, khi nhận hàng phải kiểm tra về sản phẩm bao gồm: số lượng, chất lượng, tình trạng hàng hóa nhằm tránh phát sinh các vấn đề về sau. Nếu có các vấn đề phát sinh khác ngay lập tức phải thông bào cho HaiTrieu.com biết để có hướng giải quyết.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của người bán (chủ Website)

4.2.1. Quyền của người bán (chủ Website)

HaiTrieu.com có quyền từ chối khách hàng về các yêu cầu phải đáp ứng về chất lượng, dịch vụ, tư vấn về sản phẩm mà vượt quá khả năng của HaiTrieu.com hoặc những yêu cầu đó là vi phạm pháp luật.

Có quyền từ chối giao hàng ở các khoảng thời gian, địa điểm mà chúng tôi hoặc bên thứ 3 (nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và giao nhận) không thể thực hiện được. HaiTrieu.com sẽ liên hệ với khách hàng để thông báo tình trạng này.

4.2.2. Nghĩa vụ của người bán (chủ Website)

HaiTrieu.com có nghĩa vụ giao hàng đúng, đủ về số lượng, chất lượng, thời gian, địa điểm theo yêu cầu khách hàng. Thực hiện việc tư vấn cho khách hàng đầy đủ về sản phẩm, công dụng… đảm bảo khách hàng hiểu rõ về sản phẩm. Theo dõi bên thứ 3 để đảm bảo hàng hóa vận chuyển tới nơi đúng theo yêu cầu khách hàng, phối hợp với khách hàng, bên thứ 3 để giải quyết các vấn để phát sinh.

Ngoài ra nếu trong quá trình thự hiện mà phát sinh thêm các vấn đề khác thì 2 bên sẽ thỏa thuận, phối hợp giải quyết.