Gửi yêu cầu xuất Hoá đơn GTGT (VAT)

Form thông tin gửi yêu cầu xuất hoá đơn

  Các thông tin cần biết về hoá đơn VAT tại Hải Triều

  1. Khi nào có thể gửi yêu cầu xuất hoá đơn GTGT tại Hải Triều?

  Quý khách đặt hàng tại Hải Triều, có mã số hoá đơn CRM do Hải Triều gửi về email hoặc tin nhắn (định dạng: HD-...). Hải Triều sẽ xuất hoá đơn VAT dựa trên mã số CRM này.

  2. Làm sao để nhận được hoá đơn GTGT?

  Hải Triều sẽ gửi email hoá đơn GTGT về email của người đặt hàng và CC một bản về email yêu cầu xuất hoá đơn GTGT (nếu có).

  3. Tôi đã gửi yêu cầu xuất hoá đơn GTGT, bao lâu sẽ nhận được?

  Thời gian xuất hoá đơn GTGT từ 1-3 ngày làm việc. Sau khi nhận được yêu cầu xuất VAT, chúng tôi sẽ gửi email bản nháp để khách hàng duyệt, sau đó tiến hành xuất bản chính.

  4. Tôi muốn thay đổi thông tin trong hoá đơn GTGT có được không?

  Hải Triều chỉ sửa đổi thông tin xuất hoá đơn chính xác với các đơn hàng sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho Quý khách hàng.

  5. Tôi chỉ muốn mua hoá đơn VAT, Hải Triều có bán không?

  KHÔNG. Hải Triều không mua bán hoá đơn VAT hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.